ZASADY:
Aby otrzymać nagrody w promocji „Ekstra kasa aKonto 2” wystarczy:


Zarejestrować się w promocji
do osiągnięcia 500 rejestracji w Promocji, lecz nie później niż do dnia 31.01.2020 r.1 Możesz to zrobić na 2 sposoby:
  1. Wypełnić powyższy formularz lub
  2. Wysłać SMS o treści „Promocja” na numer: 664 079 829. Oddzwoni do Ciebie pracownik infolinii promocji i po wyrażeniu odpowiednich zgód, dokona rejestracji przez telefon
Otworzyć Konto Otwarte na Ciebie
zawrzyj umowę ramową w BNP Paribas Bank Polska S.A. do dnia 07.02.2019 r. Wniosek o Konto możesz złożyć w dowolnym oddziale banku BNP Paribas
Spełnić warunki promocji:
  1. Do 15 lutego 2020 r. zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net lub GOonline
  2. W każdym z dwóch kolejnych miesięcy, następujących po tym, w którym pierwszy raz się zalogujesz do systemu bankowości elektronicznej Pl@net lub GOonline musisz wykonać transakcje kartą debetową wydaną do otwartego w tej Promocji Konta na łączną kwotę min. 300 zł. 


1Rejestracji w promocji „Ekstra kasa aKonto 2” można dokonać od dnia 09.09.2019 r. do osiągnięcia 500 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.01.2020 r.
Zapoznaj się z Regulaminem promocji
Uczestnikiem Promocji „Ekstra kasa aKonto 2” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Banku zaproszenie do udziału w promocji oraz jest stroną Umowy o kredyt ratalny na dzień dokonania Rejestracji w Promocji. Promocja „Ekstra kasa aKonto 2” organizowana jest dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

KONTAKT:

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Ekstra kasa aKonto 2” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Ekstra kasa aKonto 2” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@ekstrakasaakonto2.pl. Informacje o promocji „Ekstra kasa aKonto 2”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie ekstrakasaakonto2.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Ekstra kasa aKonto 2” trwa do osiągnięcia 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.2020 r.
Otrzymanie Nagród o łącznej wartości do 300 zł w Promocji „Ekstra kasa aKonto 2” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej Nagrody o wartości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie ekstrakasaakonto2.pl albo podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 09.09.2019 r. do osiągnięcia liczby 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.01.2020 r., oraz
(ii) w terminie od 09.09.2019 r. do 31.01.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową „Karta otwarta na Dzisiaj” lub „Karta Otwarta na eŚwiat” lub „Karta Otwarta na Świat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Ekstra kasa aKonto 2” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcia Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 07.02.2020 r.;

Otrzymanie Drugiej Nagrody w wysokości 250 zł:
(i) zalogowania się do systemu Bankowości elektronicznej Pl@net lub GOonline do dnia 15.02.2020 r.
(ii) w każdym z 2 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał logowania do systemu Bankowości elektronicznej Pl@net lub GOnline, wykonania Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Uczestnikiem Promocji „Ekstra kasa aKonto 2” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Banku zaproszenie do udziału w promocji oraz jest stroną Umowy o kredyt ratalny na dzień dokonania Rejestracji w Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Ekstra kasa aKonto 2” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).